Monthly Archives: August 2023

Полша – разлики с България

Трудно е да се правят генерални изводи след месец престой, но пък и е важно да се отбележат разликите, дотолкова, доколкото все пак впечатленията от България са още пресни и върху тях идват тези от Полша. Първото впечатление е, че … Continue reading

Posted in Некои съображения | Tagged , , , , , | Leave a comment