Tag Archives: Близък Изток

Информационната война и заплахи не идват само от Русия.

Докато в Украйна тече пълномащабна война с всички последици от това, Европа и в частност България са подложени на небивал натиск от страна на руската държавна пропаганда по всички възможни канали – медийни, обществени, социални мрежи и прочее. Има и … Continue reading

Posted in Некои съображения | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Петролът е с пари, а въздухът и вредните емисии – не?

Този казус ме вълнува от доста време – как добивът на петрол и печалбите от него да се обвържат с такси за изпусканите при употребата му вредни и въглеродни емисии. За страни, които не са членки на Протокола от Киото … Continue reading

Posted in Некои съображения | Tagged , , , , , | Leave a comment